värmeisolerande

värmeisolerande

Tack vare de värmeisolerande egenskaperna hos materialet i byggskivorna från LUX ELEMENTS stannar värmen i rummet och strömmar inte ut i det fria. Principiellt har värmen dessutom en positiv inverkan på hälsan eftersom den bidrar till en trivsam atmosfär.

I en tid när miljö, energibesparingar och hälsa blir allt viktigare är vi särskilt stolta över att våra produkter lämnar ett bidrag till det.

Haben Sie es gewu�t?

Kan man jämföra ett fågelbo med våra byggskivor av hårdskum?

Ja, det kan man. Inte utan anledning används begreppet "värme och trygghet" i vårt dagligt tal. Ett fågelbo är byggt så att det har isolerande egenskaper och håller fågelungarnas temperatur konstant. Endast på detta sätt kan fågelungarna trivas och utvecklas. Byggskivorna i hårdskum lagrar också värme och ger en trygg känsla. Dessutom skonas miljön och vi säkerställer en hållbar utveckling. Detta är givetvis även till nytta för efterföljande generationer.