kontrollerad kvalitet

kontrollerad kvalitet

LUX ELEMENTS har många års erfarenhet av produktion av byggskivor av hårdskum. För att dokumentera kvaliteten låter vi nationella provningsinstitut certifiera våra produkter. Certifikaten garanterar materialets långa livslängd och kvalitet som dessutom bevisas i praktiken. Detta bildar underlaget för våra kunders förtroende.