alternativa ytskikt

alternativa ytskikt

Först efter att ytskiktet är på plats blir ett objekt byggt av byggskivor av hårdskum från LUX ELEMENTS färdigt. Under arbetets gång är det viktigt att alla komponenter passar ihop och är utprovade.

Våra produkter med murbruksbeläggningen ett idealiskt underlag för keramik och puts. Vidhäftning för cementbaserade kakelfix och puts är optimalt på byggskivorna.

Detta öppnar otaliga designmöjligheter genom ett obegränsat urval av storlekar på plattor, mönster, färg och dekorputs.