kostnadseffektivt

kostnadseffektivt

Byggskivor av hårdskum bidrar på olika sätt till kostnadsbesparingar. Detta är till nytta såväl för slutbrukaren, hantverkaren och handeln. Korta monteringstider genom prefabricerade komponenter och korta torkningstider är en viktig aspekt. Även den ringa förekomsten av spill leder till låga avfallshanteringskostnader.

På grund av materialets goda värmeisolerande egenskaper minskar även uppvärmningskostnaden.

Haben Sie es gewu�t?

Hur kommer det sig att det finns likheter mellan
vindruvor och byggskivor av hårdskum?

Innan det är dags för den lönande druvskörden, måste vinodlaren först investera i sina vinrankor. Sticklingarna och det omfattande skötselarbetet belönas slutligen med många söta druvor och härligt vin när mognadstiden gått ut.

Investeringen i byggskivor från LUX Elements lönar sig eftersom kostnader sparas på många sätt under bearbetningen och även vid den senare användningen. Skillnaden är naturligtvis att det inte krävs lika mycket möda som vid vinodlingen.