warmte-isolerend

warmte-isolerend

Door de warmte-isolerende eigenschappen van de dragende hardschuimelementen van LUX ELEMENTS blijft de warmte in de ruimte en ontsnapt niet naar buiten. In principe heeft warmte bovendien een positief effect op de gezondheid, aangezien ze bijdraagt aan een sfeer van welbehagen.

In een tijd waar de thema's milieubescherming, energiebesparing en gezondheid steeds belangrijker worden, zijn wij bijzonder trots dat onze producten hieraan bijdragen.

Haben Sie es gewu�t?

Kan men een nest met ons dragend hardschuimelement vergelijken?

Ja, dat kan. Niet zonder reden, spreekt men van het begrip "nestwarmte". Daarmee wordt een gevoel van geborgenheid en warmte bedoeld. Een vogelnest is zodanig gebouwd dat het isolerende eigenschappen bezit en de temperatuur van het broedsel constant warm houdt. Enkel zo kunnen de jonge vogels zich gezond ontwikkelen.

De dragende hardschuimelementen slaan eveneens warmte op en ontzien daarmee - en door de duurzame productie ervan - het milieu. Hiervan profiteren dan ook de komende generaties.