systeemgeorienteerd

systeemgeorienteerd

LUX ELEMENTS ziet zijn dragende hardschuim - elementen als onderdeel van een systeem.

Hiertoe behoren naast de aanbevolen oppervlaktematerialen keramiek of pleister ook alle componenten voor de verwerking. Om probleemloos werken te ver - zekeren, bieden wij speciaal ontwikkelde lijm, mortel, afdichtingstape, pluggen en montagehulpmiddelen aan.

Deze gecontroleerde en beproefde systeemcomponenten zijn volledig op de verwerking van de dragende hardschuimelementen van LUX ELEMENTS afgestemd. De controles en daaruit resulterende certificaten voor het systeem vullen wij continu aan.

Linkempfehlungen

Gecontroleerd en getest samenspel

LUX ELEMENTS®- De systeemcomponenten