miljøvenlige

miljøvenlige

LUX ELEMENTS byggeplader i hårdskum består af en kerne af ekspanderet polystyren (EPS). I forbindelse med fremstilling af hårdskum på vor fabrik benytter vi os af en metode uden skadelige drivgasser som2 eller CFC for at skåne miljøet mest muligt. Materialet opskummes udelukkende med vanddamp.

En anden vigtig miljøfaktor er, at EPS er 100 % genanvendeligt.

Haben Sie es gewu�t?

Kender du sammenhængen mellem vore hårdskums-byggeplader og en tøjbøjle?

Restmaterialer der bliver tilovers efter tilskæring af byggepladerne, smides ikke væk, men indgår i findelt form i produktionen af nye hårdskums-elementer. Evt. restmaterialer herfra recirkuleres af andre industrivirksomheder og benyttes så til fremstilling af f.eks. skosåler eller… tøjbøjler.